Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

volgens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, algemene verordening over de bescherming van persoonsgegevens (hierna “AVG“ genoemd)

Beste bezoekers van de website van de groep Mark2 Corporation (hierna M2C genoemd), bedankt voor uw interesse in onze activiteiten en diensten. Om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent, willen we u graag informatie geven over de data die tijdens uw bezoek aan onze website verzameld wordt en met welk doel en hoe deze verwerkt wordt.

Basisinformatie over de verwerking van persoonsgegevens:

De beheerder van de persoonsgegevens die uit uw bezoek aan onze website verkregen worden zijn wij, de firma Mark2 Corporation Czech a.s., Id.nr.: 257 19 751, met zetel te Pod Višňovkou 1622/23, 140 00 Praag 4. U kunt contact met ons opnemen via Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praag 1

Omdat de omvang van onze activiteiten het vereist, hebben we ook een functionaris voor bescherming van persoonsgegevens aangesteld. U kunt deze ook contacteren:
Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming: cz.dpo@m2c.eu.

Uw naam, adres en andere contactgegevens worden niet bewaard, tenzij u deze niet zelf aan ons verstrekt via een van de formulieren op onze website. Tijdens uw bezoek registreren we de volgende gegevens:

Tijdens uw bezoek aan onze website, slaan onze webservers tijdelijk de verbindingsgegevens van aanvragende apparaat op..

  • De datum en tijd van uw bezoek aan onze website,
  • de bezochte website,
  • informatie over uw browsertype en besturingssysteem,
  • de website via welke u onze website bezocht. 

Bij verwerking met behulp van andere webtools kunnen ook andere gegevens verwerkt worden; de omvang daarvan wordt dan gespecificeerd in de individuele webtool informatie.

De verwerking van de verkregen persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk systeembeveiliging, technisch beheer en optimalisatie van de werking van onze website en het zoeken op onze website, evenals op basis van uw toestemming voortvloeiend uit uw browserinstellingen ten behoeve van een geavanceerder aanbod van onze diensten en beoordeling van de bezoekstatistieken.   

De opslagduur van de persoonsgegevens, die tijdens het bezoek gegenereerd werden, wordt bepaald door de individuele doeleinden van hun verwerking, maar is altijd alleen voor de tijd die noodzakelijk is.  

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen of aan andere ontvangers, met uitzondering van onze externe verwerkers, die wij gebruiken om de systeemveiligheid, het technisch beheer en de werking van onze website en online advertenties te garanderen. We verplichten deze verwerkers ook om alle regels voor de verwerking van persoonsgegevens na te leven en er vertrouwelijk mee om te gaan.

Uw rechten als drager van de persoonsgegevens

Als drager van de persoonsgegevens hebt u het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke over u verwerken. U hebt het recht om rectificatie te vragen, bezwaar te maken tegen verwerking of beperking van verwerking te eisen, als u vindt dat deze gegevens onjuist zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ook persoonsgegevens bij ons opvragen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en deze overdragen aan een andere beheerder. U hebt het recht om geen onderwerp te zijn van een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluit zonder menselijke tussenkomst. U kunt al uw rechten uitoefenen bij de functionaris voor bescherming van persoonsgegevens op bovenstaand e-mailadres of schriftelijk op ons contactadres van de beheerder.

Bij de verwerking van alle bovengenoemde persoonsgegevens zorgen we er steeds voor dat wij voldoen aan de basisprincipes volgens artikel 6 AVG. De bescherming van persoonsgegevens wordt verzekerd door organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van willekeurige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens. Alle onze medewerkers zijn gebonden aan zwijgplicht over alle feiten die zij tijdens hun werk ontdekken. De website maakt gebruik van beveiligde communicatie (het protocol HTTPS).

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Ambt voor bescherming van persoonsgegevens op het adres Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, Tsjechische Republiek.

Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van de cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die sommige websites op uw computer opslaan. Het doel van de plaatsing van de cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van onze website, het gebruikerscomfort en van efficiëntie te vergroten, d.w.z.om u de optimale mogelijkheid te bieden om onze website te gebruiken. De inhoud van het cookiebestand is beperkt tot een identificatienummer; persoonsgegevens zoals uw naam, IP-adres e.d. worden hierdoor niet opgeslagen.

Het gebruik van onze website is ook mogelijk zonder cookies door deze via uw browser uit te schakelen, door cookies te beperken tot bepaalde websites of door u te waarschuwen voor het verzenden van een cookiebestand. Cookiebestanden kunnen ook van uw computer of andere eindapparatuur worden gewist. Bij het beperken van het gebruik van cookies door onze website moet u echter een beperkte presentatie van de pagina en een beperking van gebruikersinstructies verwachten.

Links naar sociale netwerken

Door een link naar sociale netwerken te gebruiken – bijv. Facebook, Twitter, Google Plus e.d. – verstrekt u aan de aanbieders van deze sociale netwerken uw persoonsgegevens (sommige van deze aanbieders hebben hun zetel in derde landen, bijv. in de V.S.). Er is op onze website geen interactie met deze sociale netwerken en de gebruikte pictogrammen dienen uitsluitend als links om de toegang tot onze profielen te vergemakkelijken. 

Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Hoewel deze websites grondig zijn gecontroleerd voordat de link wordt geplaatst, heeft M2C geen invloed op de inhoud van deze websites en kan daarom niet uitgesloten worden dat de inhoud niet wordt gewijzigd.

Het gebruik van een link naar een websites van derden kan ertoe leiden dat uw persoonsgegevens aan de beheerder van die website worden verstrekt. M2C heeft geen invloed op een dergelijke verzameling van persoonsgegevens op websites van derden en kan daarom de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op dergelijke websites niet garanderen.

Google Analytics

Onze website gebruikt ook de diensten van Google Analytics, die uw persoonsgegevens echter ook niet rechtstreeks gebruiken. Meer informatie over deze dienst en instelmogelijkheden vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Retargeting

Onze website gebruikt de technologie van retargeting van de Sklik-service van de vennootschap Seznam.cz, a.s. Hierdoor kunnen wij bezoekers die al belangstelling hebben getoond in onze producten onze advertenties laten zien in het reclamenetwerk van Seznam.cz, a.s. Volgens Seznam.cz, a.s. worden tijdens dit proces geen persoonsgegevens verzameld. Meer informatie vindt u hier: http://www.imedia.cz/
Meer informatie en manieren om niet deel te nemen aan gedragsmatige reclame vindt u ook op http://www.youronlinechoices.com/.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.