Prípadova štúdia Peri

May 5, 2023

8 min

Firma PERI, založená v roku 1969 v Nemecku, je jedným z najväčších výrobcov bední a lešení na svete. Okrem materského závodu a centrály vo Weissenhorne v blízkosti mesta Ulm, má spoločnosť 70 dcérskych spoločností a 160 logistických centier. Spoločnosť zamestnáva 9500 zamestnancov a ročný obrat skupiny PERI činí cca 1,56 miliardy EUR. Názov spoločnosti je odvodený z gréckej predpony "peri" ("kolem - dokola"). Bednenie obklopuje betón - lešenie je okolo budovy. Firma bednenie a lešenie nielen predáva a prenajíma, ale aj vyrába.

Má svoje know-how, veľký počet inžinierov a teraz aj niekoľko pobočiek po svete, ktoré jej produkty vyrábajú a ďalej distribuujú. Dá sa povedať, že ak prídete kamkoľvek na stavbu, stretnete sa so systémami firmy PERI. V Českej republike bola dcérsku spoločnosť PERI, spol. s r.o. založená v roku 1992. Jej rozvojom a zavedením na český trh bol pověřený prvý zamestnanec v Českej republike Ing. Libor Čermák. PERI, spol. s r.o. má 210 zamestnancov, štyri technické kancelárie a dva nájomné sklady v Jeseniciach u Prahy a Prostějove. Ročný obrat sa pohybuje niečo cez jednu miliardu českých korún.

"Hľadali sme riešenie na zabezpečenie nášho areálu. Mali sme tu klasickú fyzickú ostrahu, ale neboli sme úplne spokojní so službami a hlavne s cenou. Spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali, chcela neustále navyšovať hodinovú sadzbu. Preto sme sa rozhodli osloviť iných dodávateľov. Oslovili sme aj spoločnosť M2C a pán Pulkert z obchodného oddelenia nám vtedy položil otázku: "Prečo tu chcete mať fyzickú ostrahu, poďte skúsiť niečo iné, nové technológie". Začali sme o tom premýšľať, šli sme viac do detailu a dospeli sme k záveru, že ak areál vybavíme kamerovým systémom, tak prvotné náklady budú síce vyššie, ale návratnosť by mala byť pomerne rýchla. Preto sme sa rozhodli ísť do spolupráce a začali využívať službu vzdialeného dohľadu M2C Space," hovorí Ing. Lubor Bačík, vedúci logistiky spoločnosti PERI, spol. s r.o.

Riešenie

"Po oboznámení sa s objektom PERI a jeho fungovaním sme klientovi navrhli, že mu úplne eliminujeme fyzickú ostrahu v čase uzávierky areálu, ktorú mal doteraz zabezpečenú prostredníctvom fyzickej ostrahy. Pre časový úsek, keď na jeho objekte nie je prítomný žiadny zamestnanec, sme nainštalovali v jeho priestoroch kamerový systém s analýzou obrazu (celkom 47 kamier) monitorujúci 90 % plochy, ktorú chcel klient strážiť. V momente, keď do objektu niekto vstúpi, systém automaticky analyzuje obraz a upozorní klienta i nás, pretože celý objekt je pripojený na vzdialený dohľad M2C Space, že sa v stráženom priestore niekto pohybuje. Pre tieto účely používame moderný systém AVIGILON, ktorý dokáže rozoznať, či sa v priestore pohybujú osoby, zvieratá, alebo je pohyb spôsobený napríklad pôsobením vetra," hovorí David Pulkert, Business Director CZ zo spoločnosti M2C.

Celkový objem spolupráce spočíva v inštalácii vyššie uvedeného kamerového systému a v službe vzdialeného dohľadu M2C Space. Tá je rozdelená na offline dohľad (ktorý klient využíva predovšetkým v čase, keď v areáli nikto nie je) a online dohľad, kde sa strážia určité vymedzené časové pásma, ráno a popoludní, kedy prichádza najviac zamestnancov do práce a kedy naopak objekt opúšťajú. V čase príchodu zamestnancov systém kontroluje, že tam vchádzajú skutočne len ľudia, ktorí sa preukázali čipovou kartou. Súčasne kontroluje, aby sa do budovy spolu s ostatnými zamestnancami nedostal nik, ktorý sa tam nemá čo hľadať.

Systém tiež reaguje na neštandardné pohyby osôb, keď sa niekto náhle vracia, mení smer, motá sa a pod. To isté platí aj pri odchode zamestnancov, tzn. kontroluje, že v budove nikto nezostal, že nikto niekde neleží a že nie je žiadny podozrivý pohyb v priestoroch, kde už by nemal nikto byť. Pokiaľ takýto pohyb systém zaregistruje, automaticky sa táto skutočnosť hlási klientovi, ktorý má na objekte kontaktnú osobu.

Na prítomnosť osôb v bezpečnostnom systéme je upozornený. Priestory sú monitorované ešte pol hodiny po ukončení prevádzky v budove, tj v čase, keď pracovníci odchádzajú. Ak napr. niekto zostane v administratívnej budove, systém registruje, že je v uzavretom priestore a zapína analýzu obrazu na logistické centrum.

Zamestnanec v administratíve môže nerušene pracovať, ale operátor o ňom vie. V okamihu opúšťania budovy systém pohyb zamestnanca nahlási, resp. avizuje, že sa niekto v rámci areálu pohybuje. Operátor dohľadového centra potom oprávnenosť pohybu skontroluje a následne mu vzdialene otvára bránu na opustenie objektu alebo si zamestnanec na základe oprávnenia prostredníctvom čipu otvára sám.

Celý systém zabezpečenia by sa mal rozšíriť o automatické odbavenie vodičov prostredníctvom e-Recepčnej. V mieste príchodu do objektu bude pripravená Unimo bunka (kontajner), v ktorej budú inštalované tri e-Recepčné. Tu sa vodiči zaregistrujú a počkajú v aute na ďalšie pokyny. Nebude teda nutné sa osobne registrovať v kancelárii logistiky. Spoločnosť PERI chce maximálne automatizovať procesy vo svojich areáloch, a preto plánuje službu e-Recepčnej rozšíriť o systém automatizovanej vrátnice, ktorej súčasťou by mala byť aj nová informačná tabuľa a automatické čítanie EČV. Celý priebeh nakládky potom prebehne zhruba nasledovne. RZ vozidla je pri príchode do areálu automaticky načítaná do systému.

Pokiaľ zákazník nahlásil EČ vopred, už sa nemusí nikde hlásiť a vyčkáva na ďalší pokyn. Ak RZ nenahlásil je nutné, aby sa zaregistroval v termináli e-Recepčný. Potom sa ďalšie informácie (napr. miesto nakládky) objavia na elektronickej informačnej tabuli. Na to by vo firme PERI chceli nadviazať monitoringom nakládok a vykládok.

„Nie je totiž úplne jednoduché kontrolovať tovar, ktorý sa z objektu odváža a ktorý sa zo stavieb vracia späť. V súčasnej dobe to fotíme, ukladáme na server a potom zložito dohľadávame. Preto by som bol veľmi rád, keby sme si túto prácu zjednodušili, a to práve na základe traffic management systému, kedy k vám príde vodič a prihlási sa, že už je v areáli. Vo chvíli, keď ho pustíte na príslušné miesto na rampe, začne snímkovanie alebo záznam, ktorý sa spáruje s príslušnou zákazkou a potom je v prípade reklamácií celkom jednoduché nájsť, či sa tovar naozaj naložil, priviezol a podobne,“ říká Lubor Bačík.

Hodnotenie

„So spoločnosťou M2C spolupracujeme už takmer 11 mesiacov a sme spokojní. Finančné prostriedky, ktoré sme na začiatku plánovali ušetriť, naozaj sporíme,“ konštatuje Lubor Bačík. „Už sa nám zaplatila časť prvotnej investície a uvidíme, ako to pôjde ďalej“. Ako dodáva David Pulkert zo spoločnosti M2C, jedná sa o kompletný projekt od A do Z. Sú v ňom vstupné systémy tzn. prístupové systémy ACS, dochádzka, kamerový systém, všetko ovládanie brán a všetky senzory. V objekte sú nastavené intercomy a všetky softvérové riešenia tj čo má v objekte kamera snímať, čo tam má „vidieť“, kam má „vidieť“, aký pohyb má zaznamenávať a ktoré zmeny sú pre nás dôležité. V budúcnosti už bude klient investovať iba do obnovy tohto systému.

„Počítali sme, že by sa nám mala celá investícia vrátiť za 4,5 roka, čo zodpovedá našim predstavám, pretože zhruba za rok sme už ušetrili asi 20 % nákladov. Služba vzdialeného dohľadu M2C Space nám navyše umožňuje presunúť ľudí z určitých pozícií na iné a verím, že do budúcnosti by sme mohli ušetriť ešte viac, najmä pri kontrolných pozíciách ako napr. na vrátnici, kde dnes máme dvoch ľudí a pomôcť tak v logistike niekde inde. Veľkú výhodu vidím v tom, že sme v areáli nainštalovali systém s funkciou rozpoznania pohybu osôb – AVIGILON. Mal som totiž obavy, že vo chvíli, keď máme areál, ktorý budeme strážiť vzdialene a bude tu nainštalovaný nejaký systém, ktorý nám pri narušení nejakého lúča okamžite nahlási poplach, tak bude vychádzať do objektu zásahová jednotka av 90% pritom pôjde o zbytočný poplach . Preto som od začiatku videl pridanú hodnotu práve v systéme AVIGILON, ktorý nám M2C odporučil a ktorý automaticky rozpozná, či v areáli niekto je alebo nie je a kontrolu je možné vykonávať vzdialene. Navyše ste schopní si z obrazu vytiahnuť aj väčší detail. Z môjho pohľadu sme teda urobili veľmi dobre,“ hovorí Lubor Bačík.

Spolupráca s M2C prináša podľa Davida Pulkerta klientovi ešte ďalšie možnosti úspor. Ide najmä o plne automatizovanú vrátnicu v podobe e-Recepčnej, ktorá v rámci systému dokáže prinášať ďalšie úspory. Napríklad na personálnych vrátniciach alebo v podobe elektronických obchôdzok v rámci areálu. Princíp fungovania elektronickej obchôdzky spočíva v tom, že sú v niektorých miestach objektu nastavené kamery a operátor centra vzdialeného dohľadu monitoruje zábery a kontroluje, či je v snímanom priestore všetko v poriadku. Klient nepotrebuje mať na objekte človeka, ktorý ho v pravidelných intervaloch prechádza. Službu elektronickej obchôdzky je možné využiť v rámci priemyselných a logistických areálov, retailu, v obchodných centrách tj. v podstate kdekoľvek.

„Ak chceme sledovať objekt, ktorý je prázdny a vyprataný, tak tam zavedieme túto službu a priestor je ideálne zaistený. Môže to byť spojené s elektronickým zabezpečením, môžu tam byť pohybové čidlá, infrabariéry, zábrany, elektronické brány atď. V objekte je možné mať elektronickú obchôdzku a súčasne strážiť technológie. Môžeme napr. nainštalovať IoT čidlá do systému a riadenie objektu a niekam umiestniť zátopové čidlá, ktoré, ak sa spustia, môžeme prostredníctvom operátora vzdialeného dohľadu skontrolovať. Overíme tak, či je zatopenie pravda alebo nie alebo či sa jedná o poruchu. Eliminujeme tým náklady na výjazd zásahovej jednotky, ktorá by musela situáciu na mieste riešiť. Pokiaľ sa jedná o plne autonómny objekt, ktorý je vzdialene riadený, tak sa dá pozrieť, či je tam naozaj prasknutá hadička alebo prasknuté potrubie a ak áno, operátor na počítači môže gombíkom uzavrieť okamžite kohút pre prívod vody a zabrániť tak veľkým stratám pre klienta, “ dodáva David Pulkert z M2C.

Súvisiace služby

Bezpečnostné technológie

Bezpečnostné technológie

Pomôžeme ochrániť vaše objekty a zverený majetok. Zaistíme komplexné bezpečnostné riešenie pre projekty aj hotové budovy – od analýzy potrieb a rizík až po návrh technologického riešenia a samotnú realizáciu na kľúč.

Energetická optimalizácia prevádzky budov

Energetická optimalizácia prevádzky budov

Optimalizujte tok a spotrebu energií vďaka inteligentnému a autonómnemu softvéru, ktorý vám pomôže znížiť náklady na prevádzku aj uhlíkovú stopu.

Zabezpečenie staveniska

Zabezpečenie staveniska

Zabezpečte vaše stanovište pomocou kamerových systémov s pokročilými analytickými funkciami.

Dohodnite si
nezáväznú konzultáciu

Vyplňte vaše meno.
Použite len písmená A-Z.
Minimálne 2 znaky.
Vyplňte váš e-mail.
E-mail je v nesprávnom tvare.
Vyplňte telefónne číslo.
Nepovolené znaky.
Použite len 9-miestne číslo.
Správa musí obsahovať aspoň 10 znakov
Musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov
Formulár bol úspešne odoslaný.

Magazín

Technológie s umelou inteligenciou sú už dnes bežnou súčasťou našich životov

Technológie s umelou inteligenciou sú už dnes bežnou súčasťou našich životov

Na tému digitálnej transformácie sme pohovorili s naším technickým riaditeľom M2C Františkem Leiterem. Nasadzovanie inovatívnych riešení je podľa neho ideálnym spôsobom, ako optimalizovať procesy a ušetriť náklady. Čo v súčasnej dobe motivuje podniky zavádzať nové technológie? Všeobecne platí, že pandémia aj téma udržateľnosti núti firmy šetriť. Najväčší dopyt v oblasti digitalizácie je preto po optimalizácii procesov. Firmy inými slovami vyhľadávajú digitálne riešenia, ktoré im pomôžu

M2C Holding vykročil na cestu inovácií s akvizíciou spoločnosti Good Sailors.

M2C Holding vykročil na cestu inovácií s akvizíciou spoločnosti Good Sailors.

Spoločnosť Good Sailors, zameraná na IT konzultácie a vývoj aplikácií, sa po dlhej spolupráci s holdingom M2C stala jeho súčasťou. Týmto spôsobom sa zaradila medzi subjekty, ktoré spadajú pod značku Innovis, ktorá je súčasťou holdingu a je partnerom pre transformáciu budov zo starých spôsobov riešenia na nové a inovatívne. Hlavným prínosom týchto inovácií pre zákazníkov je zvýšenie efektivity prevádzky a zníženie nákladov. “V rámci Innovis riešime veľký dopyt

Inovace, technologie a řešení na míru zvyšují hodnotu nemovitostí. Měníme myšlení našich zákazníků

Inovace, technologie a řešení na míru zvyšují hodnotu nemovitostí. Měníme myšlení našich zákazníků

Sme radi, že existujú zákazníci, ktorí si doprajú luxus automatizácie a nevnímajú ju ako nutné zlo,” hovorí Kateřina Sochorová, cso holdingu m2c, ktorý už 30 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností. Vo firme pracuje takmer od jejho založenia. Počas jej pôsobenia sa počet zamestnancov zvýšil z pôvodných päťdesiatich na úctyhodných 8500, firma má zastúpenie vo 13 krajinách a viac ako 1300 klientov. V

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.