Casestudie – PERI

May 5, 2023

9 min

De firma PERI, opgericht in 1969 in Duitsland, is een van de grootste producenten van bekistingen en steigers in de wereld. Naast het moederbedrijf en het hoofdkantoor in Weissenhorn, vlakbij bij de stad Ulm, heeft het bedrijf 70 dochterondernemingen en 160 logistieke centra. Het bedrijf geeft werk aan 9 500 medewerkers en de jaaromzet van de PERI-groep bedraagt ongeveer 1,56 miljard EUR. De naam van het bedrijf is afgeleid van het Griekse voorvoegsel “peri“ (“rond-rondom“). Bekisting omringt het beton – steigers staan rondom een gebouw. Ze verkopen en verhuren niet alleen bekistingen en steigers, maar produceren die ook.

De firma beschikt over zijn knowhow, een groot aantal ingenieurs en inmiddels ook meerdere vestigingen over de hele wereld die zijn producten vervaardigen en verder distribueren. Er kan worden gezegd dat u, waar u ook komt op een bouwplaats, de systemen van de firma PERI tegenkomt. In Tsjechië is de dochteronderneming PERI, spol. s r.o. opgericht in 1992. De ontwikkeling en introductie ervan op de Tsjechische markt werd toevertrouwd aan de eerste medewerker in Tsjechië, Ing. Libor Čermák. PERI s.r.o. heeft 210 medewerkers, vier technische kantoren en twee verhuurmagazijnen in Jesenice nabij Praag en in Prostějov. De jaaromzet bedraagt meer dan één miljard Tsjechische kronen.

“Wij waren op zoek naar een oplossing voor de beveiliging van ons pand. Wij hadden hier klassieke fysieke bewaking, maar we waren niet helemaal tevreden over de dienstverlening en vooral over de prijs. Het bedrijf waarmee wij samenwerkten, wilde het uurtarief steeds verhogen. Daarom hebben we besloten om bij andere leveranciers te informeren. Wij benaderden ook M2C en de heer Pulkert van de verkoopafdeling heeft ons toen gevraagd: “Waarom wilt u hier de fysieke bewaking hebben, probeer eens iets anders, nieuwe technologieën“. Wij zijn gaan nadenken, gingen er dieper op in en zijn tot de conclusie gekomen, dat als we de site uitrusten met een camerasysteem de initiële kosten hoger uitvallen, maar dat de terugverdientijd relatief snel zou zijn. Om die reden besloten we samen te werken en zijn we de M2C Space-service voor monitoring op afstand gaan gebruiken“, zegt Ing. Lubor Bačík, Hoofd logistiek van PERI, spol. s r.o.

Oplossing

“Nadat we de PERI-faciliteit en zijn werking hadden leren kennen, stelden we de klant voor om de fysieke beveiliging geheel te elimineren op het moment van de sluiting van het pand, dat tot nu toe beveiligd was door middel van fysieke bewaking. Wij installeerden een camerasysteem met beeldanalyse (in totaal 47 camera's) dat 90 % van de ruimte bewaakt die de opdrachtgever wilde bewaken gedurende de periode dat er geen medewerker in het pand aanwezig is. Omdat het hele gebouw is aangesloten op afstandstoezicht van M2C Space, analyseert het systeem op het moment dat iemand het gebouw betreedt, automatisch het beeld en waarschuwt de klant en ons, dat er zich iemand in de bewaakte gebied beweegt. Hiervoor gebruiken we het moderne AVIGILON- systeem, dat kan onderscheiden of personen en dieren in de ruimte bewegen, of dat de beweging bijvoorbeeld door wind wordt veroorzaakt “ zegt David Pulkert, Business Director CZ van het bedrijf M2C.

De totale samenwerkingsomvang bestaat uit de installatie van het bovengenoemde camerasysteem en de bewakingsdienst op afstand van M2C Space. Dit is onderverdeeld in offline toezicht (die door de klant voornamelijk gebruikt wordt als er niemand aanwezig is) en online toezicht, waarbij bepaalde gedefinieerde tijdzones beveiligd worden, 's ochtends en 's middags, als de meeste medewerkers naar het werk komen en als ze het bedrijf weer verlaten. Bij binnenkomst van medewerkers controleert het systeem of alleen mensen die hun chipkaart hebben laten zien daadwerkelijk naar binnen gaan. Tegelijkertijd controleert het of niemand zonder chipkaart het gebouw binnenkomt met andere werknemers.

Het systeem reageert ook op niet-standaard bewegingen van personen, wanneer iemand ineens terugkeert, van richting verandert, ronddwaalt e.d. Hetzelfde geldt bij vertrek van medewerkers, d.w.z. het controleert of er niemand in het gebouw achterblijft, dat niemand rondloopt en dat er geen verdachte bewegingen plaatsvinden in ruimtes waar niemand mag zijn. Als het systeem een dergelijke beweging registreert dan wordt dit automatisch gemeld aan de klant die in het bedrijf een contactpersoon heeft.

In het beveiligingssysteem wordt er gewaarschuwd voor de aanwezigheid van personen. De ruimtes worden bewaakt tot een half uur na beëindiging van de werkzaamheden in het bedrijf, d.w.z. wanneer de medewerkers vertrekken. Als iemand bijvoorbeeld in het gebouw blijft, registreert het systeem dat iemand zich in de afgesloten ruimte bevindt en schakelt de beeldanalyse op het logistieke centrum in.

Een medewerker kan in het gebouw ongestoord blijven werken, maar de operator is op de hoogte van zijn aanwezigheid. Bij het verlaten van het gebouw rapporteert het systeem de beweging van de medewerker, of geeft aan dat er iemand binnen het pand beweegt. De operator van het toezichtcentrum controleert vervolgens de legitimiteit van de beweging en opent vervolgens op afstand de poort zodat hij het gebouw kan verlaten, of de medewerker opent deze zelf op basis van autorisatie via de chipkaart.

Het gehele systeem van beveiliging moet worden uitgebreid met automatische check-in van chauffeurs via e-Receptie. Op de plaats van aankomst wordt een Unimo-cel (container) gezet, waarin drie e-Recepties geïnstalleerd worden. Hier melden de chauffeurs zich aan en wachten in de auto op verdere instructies. Het is dus niet nodig om zich persoonlijk aan te melden op het logistieke kantoor. Het bedrijf PERI wil de processen in haar panden zoveel mogelijk automatiseren en is daarom van plan de e-Receptie-service uit te breiden met een geautomatiseerd poortsysteem, dat ook een nieuw informatiebord en het automatisch lezen van kentekens moet omvatten. Het hele laadproces zal ongeveer als volgt verlopen. Het kenteken van het voertuig wordt bij aankomst op de site automatisch in het systeem ingelezen.

Als de klant het kenteken vooraf heeft aangemeld, hoeft hij zich nergens meer te melden en wacht hij op de volgende instructie. Als die het kenteken niet heeft aangemeld, moet hij zich registreren in de e-Receptieterminal. Daarna verschijnt aanvullende informatie (bijv. de laadlocatie) op het elektronische informatiebord. PERI wil hier graag een vervolg op geven door het laden en lossen te monitoren.

“Het is namelijk niet zo eenvoudig om de goederen te controleren die uit het gebouw worden gehaald en die naar het gebouw terugkomen. Nu maken we er foto's van, slaan het op de server op en doen dan wat ingewikkelde tracking. Daarom zou ik zeer graag dit werk vereenvoudigen op basis van een verkeersbeheersysteem, waarbij de chauffeur naar u toe komt en meldt dat hij al op de site is. Op het moment dat u hem op de juiste plaats op het laadplatform laat komen, start het fotograferen of opnemen, die gekoppeld wordt aan de opdracht, en dan is het bij reclamaties vrij eenvoudig te achterhalen of de goederen daadwerkelijk geladen zijn, gebracht e.d.,“ zegt Lubor Bačík.

Beoordeling

“We werken nu bijna 11 maanden met M2C en zijn tevreden. Wij zullen echt het geld sparen dat we in het begin wilden besparen “, constateert Lubor Bačík. “Wij hebben al een deel van de initiële investering terug en we zullen zien hoe het verder gaat“. Zoals David Pulkert van M2C nog toevoegt, is het een compleet project van A tot Z. Het bevat ingangsystemen d.w.z. ACS-toegangssystemen, aanwezigheidsregistratie, camerasysteem, alle poortbedieningen en alle sensoren. In het object zijn de intercoms ingesteld en alle software oplossingen, dat is wat de camera in het object moet opnemen, wat die daar moet “zien”, waarin die moet “kijken“, welke beweging waarnemen en welke veranderingen zijn voor ons van belang. In de toekomst zal de klant alleen nog investeren in de vernieuwing van dit systeem.

“Wij hebben berekend dat de hele investering binnen 4,5 jaar terugverdiend zou zijn, wat overeenkomt met onze verwachtingen, omdat we in ongeveer een jaar tijd al zo’n 20 % aan kosten bespaard hebben. Bovendien stelt de dienst voor afstandstoezicht M2C Space ons in staat mensen van bepaalde posities naar andere te verplaatsen, en ik geloof dat we in de toekomst nog meer kunnen besparen, vooral voor controleposities zoals de receptie, waar we vandaag twee mensen hebben en elders kunnen helpen met logistiek. Ik zie een groot voordeel in het feit dat we een systeem geïnstalleerd hebben dat de beweging van mensen herkent – AVIGILON. Ik was bezorgd dat wanneer we een site hebben die op afstand bewaakt wordt en er een systeem geïnstalleerd wordt dat onmiddellijk alarm geeft bij het verstoren van een straal, dat de hulpdiensten dan steeds zouden oprukken en het in 90 % van de gevallen een vals alarm zou zijn. Daarom zag ik vanaf het begin de meerwaarde in het AVIGILON-systeem, dat ons door M2C werd aanbevolen, dat automatisch detecteert of er iemand aanwezig is of niet en de controle op afstand kan uitgevoerd worden. Bovendien kunnen we meer details uit het beeld halen. Volgens mij hebben we het heel goed gedaan,“ zegt Lubor Bačík.

Volgens David Pulkert brengt de samenwerking met M2C de klant nog meer besparingsmogelijkheden. Het gaat met name om een volledig geautomatiseerde receptie in de vorm van e-Receptie, wat extra besparingen binnen het systeem kan opleveren. Bijvoorbeeld bij recepties met het personeel of in de vorm van elektronische inspecties binnen het pand. Het principe van de elektronische inspecties bestaat uit het feit dat op bepaalde plaatsen van de site camera's worden opgesteld en dat de operator van het afstandstoezichtcentrum de beelden bewaakt en controleert of alles in het bewaakte gebied in orde is. De klant heeft op de site geen persoon nodig die er op regelmatige intervallen doorheen loopt. De elektronische inspecties kunnen gebruikt worden in industriële en logistieke sites, in retail, in winkelcentra, d.w.z. eigenlijk overal.

“Als we een site willen bewaken, die leeg en ontruimd is, dan introduceren we deze dienst daar en is de ruimte perfect beveiligd. Het kan worden aangesloten op elektronische beveiliging, er kunnen bewegingssensoren, infraroodbarrières, slagbomen, elektronische poorten e.d. zijn. In het gebouw kunt u een elektronische inspectie hebben en tegelijkertijd de technologie monitoren. Wij kunnen bijvoorbeeld IoT sensoren in het systeem en de besturing van de faciliteit installeren, en ergens overstromingssensoren plaatsen, die, als ze worden geactiveerd, kunnen worden gecontroleerd door een bewakingsoperator op afstand. Zo verifiëren wij of de wateroverlast waar is of niet, of dat er sprake is van een storing. Op deze manier elimineren wij de kosten voor het sturen van de interventie-eenheid, die de situatie ter plaatse zou moeten aanpakken. Als het gaat om een volledig autonoom object dat op afstand wordt bestuurd, dan kun je zien of er werkelijk sprake is van een kapotte buis of leiding, en zo ja, dan kan de operator door een klik op de computer direct de kraan dichtdraaien en zo grote verliezen voor de klant voorkomen,“ voegt David Pulkert van M2C nog toe.

GERELATEERDE DIENSTEN

Beveiliging van goederen

Beveiliging van goederen

Beveilig uw handelswaar en bescherm uzelf tegen interne en externe criminaliteit met een intelligent camerasysteem met realtime analyse en connectiviteit met kassasystemen.

Beveiliging van sites en gebouwen

Beveiliging van sites en gebouwen

Zorg voor een betrouwbare bescherming van uw bedrijfsmiddelen met intelligente perimeterbeveiliging op afstand met 24/7 bewaking van de hele faciliteit, inclusief de gebouwschil.

Beveiliging van openbare ruimtes

Beveiliging van openbare ruimtes

Bescherm stadseingendommen met kosteneffectieve 24/7 bewaking op afstand.

MAAK
EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK

Vul uw naam in.
Alleen de letters A–Z.
Minimaal 2 tekens.
Vul uw e-mail in.
De E-mail heeft een slecht formaat.
Vul telefoonnummer in.
Ongeoorloofde tekens.
Alleen 9-cijferig nummer.
Het bericht moet minimaal 10 tekens bevatten
U moet akkoord gaan met de verwerking van persoonsgegevens
Het formulier is succesvol verzonden.

Tijdschrift

Casestudie – Groep AutoPalace

Casestudie – Groep AutoPalace

De groep AutoPalace startte haar activiteiten in ons land in 1991 als importeur en verkoper van auto’s van het merk Mazda en is vandaag één van de twee belangrijkste dealers op de markt in Tsjechië. In de 31 jaar dat het concern actief was op de Tsjechische en Slowaakse markt, verkocht de groep bijna 195 duizend voertuigen. In zijn vier verkoopcentra in Praag en

Afstandstoezicht Space verandert de manier waarop u naar gebouwbeheer kijkt

Afstandstoezicht Space verandert de manier waarop u naar gebouwbeheer kijkt

Met Lukáš Převrátil, directeur van het Toezichtcentrum Space van de vennootschap M2C, hebben we gesproken over de toepassing van de technologie van de 21ste eeuw op het gebied van facility management. Er is gesproken over gebouwbeheer op afstand, interessante tools die de technologische divisie van M2C ontwikkelt en aan haar klanten aanbiedt, of over trends op het gebied van toezicht

INNOVIS presenteerde zijn technologieën voor misdaadpreventie

INNOVIS presenteerde zijn technologieën voor misdaadpreventie

In het moderne pand van Magenta Experience Center vond gisteren een Ronde tafel plaats met als titel Toepassing van kunstmatige intelligentie op het gebied van misdaadpreventie. Het evenement, dat werd bijgewoond door burgemeesters en afdelingshoofden van veiligheids-, innovatie- en IT-afdelingen van steden en gemeenten in Regio Midden Bohemen, vond plaats onder auspiciën van de brigadegeneraal JUDr. Václav Kučera, directeur

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.