Vzdialený dohľad Space mení pohľad na správu budov

April 2, 2023

7 min

S Lukášom Převrátilem, riaditeľom Dohľadového centra Space spoločnosti M2C, sme si rozprávali o možnostiach využitia technológií 21. storočia v oblasti facility managementu. Diskutovali sme o správe budov na diaľku, zaujímavých nástrojoch, ktoré technologická divízia M2C vyvíja a ponúka svojim zákazníkom, ale aj o trendoch v oblasti vzdialeného dohľadu.

Čo vás priviedlo k práci v dohľadovom centre?

Záujem o technológie. Predtým som pracoval v divízii správy priemyselných a logistických areálov, ale stále ma zaujímali nové technológie. Keď sa naskytla možnosť viesť dohľadové centrum, túto výzvu som s nadšením prijal.

M2C je prostredníctvom svojej technologickej divízie dodávateľom technologických a softvérových riešení. Akú úlohu v tom zohráva vaše dohľadové centrum Space?

Space poskytuje našim zákazníkom služby prostredníctvom technologických nástrojov, ktoré vyvíjame, vyrábame a predávame. Je teda poskytovateľom konečnej služby.

Čo teda dokážete svojim zákazníkom ponúknuť a čím im najviac pomáhate?

Ide o všetky služby súvisiace so správou nehnuteľností. Ide o ostrahu, údržbu alebo vyhodnocovanie rôznych typov dát daných budov. Zákazníkom tak ponúkame efektivitu nákladov a moderný spôsob obsluhy budov.

Čo sa týka ostrahy, to je jasné, tam máte kamery, ale čo údržba? Ako to funguje?

Dnešné technológie sú už na takej úrovni, že vieme budovy ovládať na diaľku. Napríklad ak niekde praskne potrubie s vodou, sme schopní to zistiť pomocou senzoru tu u nás v centre a dokonca vieme vodu na diaľku uzavrieť.

Opraviť zatiaľ nie, ale vieme vyslať na dané miesto opravára z nášho mobilného tímu (podobné zásahové tímy máme aj pre ostrahu). To je pre zákazníka veľkou výhodou, pretože doteraz musel byť neustále prítomný opravár, ktorý čakal, či sa niečo pokazí. Firma tak ušetrí personálne náklady.

Koľkým zákazníkom a v ktorých krajinách poskytuje Space svoje služby? Môžete prezradiť aj nejaké konkrétne mená?

Je ich viac ako 1300 vo všetkých 12 krajinách Európy, kde M2C pôsobí. Na Slovensku medzi nimi patrí napríklad reťazec Albert, ďalej autosalóny Auto Palace Spořilov alebo hotely a obchodné centrá spoločnosti CPI.

Aké výhody dohľadové centrum Space prináša klientom? O čo všetko sa postaráte, aby sa mohli klienti venovať len svojmu vlastnému biznisu?

Nebudeme ich všetkých strážcami, údržbármi alebo upratovačkami, ale vieme tieto služby zabezpečiť efektívnejšie a spôsobom, ktorý zodpovedá 21. storočiu.

Napríklad, keď mal doteraz nejaký reťazec alebo obchodné centrum vo svojich desiatich prevádzkach desať strážcov, ktorí kontrolovali kamerový systém a sedeli tam aj v čase, keď je zavreté, tak my vieme všetkých týchto ľudí nahradiť jedným skúseným operátorom. Ten v našom centre sleduje všetky desať objektov pomocou moderného analytického nástroja, ktorý dokáže vyhodnotiť všetky objekty naraz. A ak tam vstúpi niekto cudzí, operátor je na to okamžite upozornený. Potom podľa situácie voláme políciu alebo zásahový tím. Odstránime týmto spôsobom klasickú strážnu službu – a podobné to je aj pri údržbe.

Ľudia sa nemusia báť o prácu. Venujú sa takej činnosti, ktorú zatiaľ technológie zabezpečiť nevedia, takže robia efektívnejšiu prácu než v ostraze.

Spomínali ste ešte vyhodnocovanie dát. Čo všetko v tomto ohľade ponúkate?

Naše systémy generujú veľké množstvo dát, ktoré sú často pridanou hodnotou. Podobne ako na stráženie používame kamery, ktoré detekujú pohyb človeka, tak rovnaké systémy je možné využiť aj na marketingové účely (napríklad návštevnosť v nákupných centrách). Vieme počítať napríklad počet ľudí v nákupnom centre, takže je možné potom získať dáta o návštevnosti. Alebo pri údržbe, kde potrebujeme monitorovať niektoré zariadenia v online režime.

V dlhšom horizonte dokážeme vyhodnotiť, že konkrétny elektromotor má pri danej teplote určitú spotrebu. Vo chvíli, keď sa zvýši, tak upozorníme zákazníka, že motor môže byť na hrane svojej životnosti a treba ho vymeniť. Ušetrí týmto spôsobom zbytočne spotrebovanú energiu. Predtým však kontrola prebiehala zhruba raz za mesiac, takže podobné informácie nebolo možné zistiť.

Nekomplikuje vám prácu v tejto súvislosti nariadenie o GDPR?

Samozrejme, boli by sme efektívnejší, keby sme mohli využívať všetky nástroje, ktoré dnešné technológie ponúkajú. Pritom v USA alebo v Ázii je to bežné. Hovorím napríklad o detekcii tvárí, ktorá je tu v podstate zakázaná.

Na druhej strane, technológie majú nainštalovaného klienta, ktorý ich zväčša inštaluje už tak, aby spĺňali GDPR. Nie je teda možné dať kamery na toalety alebo do šatní. Rovnako skladovanie údajov rieši klient (s výnimkou mimoriadnych udalostí), my zabezpečujeme iba bezpečný prenos. Dostaneme sa tak iba k údajom, ktoré z pohľadu legislatívy sú v súlade.

Musia vaši zákazníci investovať do svojich budov, aby mohli využívať služby vášho dohľadového centra? Nie je niekedy táto investícia vyššia, ako sú potom prínosy vzdialeného dohľadu?

Investícia sa musí vždy oplatiť. Keby tomu tak nebolo, neuskutočnila by sa. Preto sa vždy robí akýsi audit alebo analýza danej budovy, potom urobíme štúdiu provediteľnosti a návratnosti.

Na základe toho, za akú dobu sa investícia vráti, sa potom klient rozhoduje, či ju uskutoční. Napriek tomu, že rastú náklady na mzdy, sa väčšinou rozhodne skôr pre technológie. Tie síce tiež drahneú, ale rozhodne nie takým tempom.

Čo sa týka nových budov, tie sú už zväčša pripravené. U tých naozaj starých sa zvyčajne taká investícia už nevyplatí.

Čo všetko obvykle inštalujete?

Zvyčajne inštalujeme kamery, tepelné senzory a požiarnu signalizáciu. Potrebujeme tiež pripojenie na internet. Každá krajina má rôzne požiadavky na požiarnu signalizáciu. V Českej republike sú tieto požiadavky dosť prísne, na rozdiel od Slovenska. Preto máme v každej krajine právne oddelenie, ktoré dohliada na dodržiavanie miestnych predpisov.

Kde všade je možné využiť vzdialený dohľad a v ktorých odvetviach sa najčastejšie využíva? Je to iba v obchode, priemysle a logistike, alebo je možné to aj v bytových domoch a domácnostiach?

Pôsobíme vo všetkých týchto odvetviach. Máme pripojené aj súkromné nehnuteľnosti, ako sú rodinné domy a vily, čo je klasický spôsob zabezpečenia. Potom sú to bytové domy, kde riešime napríklad krádeže v garážach alebo pivniciach.

Poslednými rokmi sú populárne stavby. Ideálnym príkladom sú logistické centrá, priemyselné areály, menšie podniky, obchodné centrá, maloobchod alebo hotely. Mnohé z týchto objektov sme začali pripájať počas pandémie COVID-19, aby nemuseli využívať tradičnú ostrahu a nemuseli vyhrievať prázdny hotel. Po otvorení sa však tento systém zachoval. Aj keď časť ostrahy zostala, niektoré priestory monitorujeme iba my zo spoločnosti Space.

Aké sú trendy v oblasti vzdialeného dohľadu?

Veľkým trendom je automatizácia a automatická analýza údajov, strojové videnie a podobne. Tento trend som práve videl na veľtrhu CES v Las Vegas.

Náklady na pracovníkov sú vždy najväčšie, najmä na našich operátorov. Keď však dokážete pripraviť konečné riešenie automaticky, kde človek iba rozhodne áno/nie, môžete ušetriť významné náklady, pretože ľuďom klesne pracovná záťaž.

Môžete uviesť niektoré konkrétne nástroje v rámci vzdialeného dohľadu, ktoré ponúkate?

Jedným z týchto nástrojov je napríklad ScaleCheck, ktorý je určený pre maloobchod. Dokáže detekovať počet položiek v regáli na základe váhy. Tento nástroj sa používa aj na marketingové účely. Napríklad pivovar si zaplatí stánok v obchode navyše, pričom ich výrobky sú aj v bežnom regáli. Naša technológia dokáže sledovať, odkiaľ si zákazníci často berú tieto výrobky, pretože tieto informácie nie sú dostupné v dátach z pokladne.

Alebo riešime prípady v ostrahe, kedy príde do obchodu organizovaná skupina, ktorá sa zameriava na krádeže drahých produktov. To už je pre obchodníka samozrejme problém. Keď má napríklad 300 obchodov, boli by náklady na stráženie obrovské. Ak však máme informáciu, že z konkrétneho regálu zrazu zmizne veľké množstvo určitého produktu, presmeruje nás to na avizovanú kameru – a problém môžeme vyriešiť.

Ďalším príkladom je Tracksys, náš vlastný nástroj vyvinutý na analýzu pokladných transakcií pre obchodníkov. Systém dokáže upozorniť na podozrivý účtenku a spojiť ju s videom transakcie.

Na čom momentálne pracujete? Aké plány máte na tento rok?

Chceme neustále zdokonaľovať naše nástroje, najmä v oblasti softvéru. Preto sme sa rozhodli pre akvizíciu strednej softvérovej firmy Good Sailors, čo nám umožní vytvárať viac nástrojov na mieru našim klientom.

Foto: Daniel Hromada, Text: Jana Chuchvalcová, Estateandbusiness

Lukáš Převrátil, riaditeľ Dohľadového centra Space spoločnosti M2C

Foto: Daniel Hromada

Celý svoj profesionálny život spojil so spoločnosťou M2C, do ktorej nastúpil po ukončení štúdia v roku 2007 a postupne sa vypracoval na manažérske pozície. Dlhodobo pôsobil v divízii zameranej na priemyselné objekty, a v roku 2019 prevzal vedenie Dohľadového centra Space.

Súvisiace služby

Bezpečnostné technológie

Bezpečnostné technológie

Pomôžeme ochrániť vaše objekty a zverený majetok. Zaistíme komplexné bezpečnostné riešenie pre projekty aj hotové budovy – od analýzy potrieb a rizík až po návrh technologického riešenia a samotnú realizáciu na kľúč.

Vzdialený monitoring

Vzdialený monitoring

Ochráňte svoje obchody s pomocou špičkových technológií. Zaistíme pre vás cenovo efektívny, vzdialený 24/7 monitoring.

Zabezpečenie tovaru

Zabezpečenie tovaru

Zabezpečte svoj tovar a ochráňte sa pred internou aj externou kriminalitou pomocou inteligentného kamerového systému s analýzou v reálnom čase a napojením na pokladničné systémy.

Dohodnite si
nezáväznú konzultáciu

Vyplňte vaše meno.
Použite len písmená A-Z.
Minimálne 2 znaky.
Vyplňte váš e-mail.
E-mail je v nesprávnom tvare.
Vyplňte telefónne číslo.
Nepovolené znaky.
Použite len 9-miestne číslo.
Správa musí obsahovať aspoň 10 znakov
Musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov
Formulár bol úspešne odoslaný.

Magazín

Vyhlásime inovácie roka na slávnostnom večeri TOP Estate & Business

Vyhlásime inovácie roka na slávnostnom večeri TOP Estate & Business

Slávnostný večer s ocenením najzaujímavejších a inovatívnych projektov z oblasti developmentu a architektúry TOP E&B sa uskutoční 23. marca v Clam-Gallasovom paláci. Samotné vyhlásenie ponúkne okrem vyhlásenia víťazov jednotlivých kategórií tiež networking medzi architektmi, developeri, dizajnovými štúdiami a zástupcami pražského magistrátu. Hlavným partnerom akcie a vyhlasovateľom kategórie Inovácie roka je naša spoločnosť Innovis, ktorá nominovala štyri projekty. Nominované firmy a ich riešenia vám tento týždeň postupne predstavíme.

Vzdialený dohľad Space mení pohľad na správu budov

Vzdialený dohľad Space mení pohľad na správu budov

S Lukášom Převrátilem, riaditeľom Dohľadového centra Space spoločnosti M2C, sme si rozprávali o možnostiach využitia technológií 21. storočia v oblasti facility managementu. Diskutovali sme o správe budov na diaľku, zaujímavých nástrojoch, ktoré technologická divízia M2C vyvíja a ponúka svojim zákazníkom, ale aj o trendoch v oblasti vzdialeného dohľadu. Čo vás priviedlo k práci v dohľadovom centre? Záujem o technológie. Predtým som pracoval v divízii správy priemyselných a logistických areálov, ale stále

Inovace, technologie a řešení na míru zvyšují hodnotu nemovitostí. Měníme myšlení našich zákazníků

Inovace, technologie a řešení na míru zvyšují hodnotu nemovitostí. Měníme myšlení našich zákazníků

Sme radi, že existujú zákazníci, ktorí si doprajú luxus automatizácie a nevnímajú ju ako nutné zlo,” hovorí Kateřina Sochorová, cso holdingu m2c, ktorý už 30 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností. Vo firme pracuje takmer od jejho založenia. Počas jej pôsobenia sa počet zamestnancov zvýšil z pôvodných päťdesiatich na úctyhodných 8500, firma má zastúpenie vo 13 krajinách a viac ako 1300 klientov. V

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.